Jord & Berg AB

Tillsammans är vi ett starkt team med bred erfarenhet inom entreprenadbranschen. Våra kunder är till största del kommuner, bostadsbolag och byggnadsfirmor, vi åtar oss många olika projekt stora som små. Kvalitets- och miljöarbete sätter vi som vårt främsta mål vilket resulterar i väl utförda arbeten. Som en följd av detta ser vi att våra kunder är nöjda och återkommer med uppdrag till oss.

Vi arbetar med allt ifrån:

  • Större kommunala VA anläggningar
  • Kommunala markanläggningar
  • Markarbeten för industri, skolor med mera.
  • Maskinentreprenadsarbeten med mera

Samt alla slags entreprenadmaskinarbeten mm.