Företaget med väl utförda arbeten

Jord & Berg Entreprenad AB

Tillsammans är vi ett starkt team med bred erfarenhet inom entreprenadbranschen. Våra kunder är till största del kommuner, bostadsbolag och byggnadsfirmor, vi åtar oss många olika projekt stora som små. Kvalitets- och miljöarbete sätter vi som vårt främsta mål vilket resulterar i väl utförda arbeten. Som en följd av detta ser vi att våra kunder är nöjda och återkommer med uppdrag till oss.

VD / Arbetschef

Robert Daun

Mobil: 0701 – 89 00 29
E-post: robert.daun@jordberg.se

Arbetschef

Lars Krantz

Mobil: 0709 – 11 90 80
E-post: lars.krantz@jordberg.se

Ekonomi

Monica Mortensen

Telefon: 0300 – 69 00 08
Mobil: 0701 – 89 00 71
E-post: monica@erlandssonholding.se

Platschef

Joakim Eskilsson

Mobil: 0709 – 11 90 88
E-post: joakim.eskilsson@jordberg.se

Platschef

Anders Eskilsson

Mobil: 0709 – 11 90 86
E-post: anders.eskilsson@jordberg.se

Företaget med de nöjda kunderna!

Jord & Berg Entreprenad AB är beläget med huvudkontor och administration i  Kungsbacka. Företaget bildades 1998 är idag ett starkt lokalt anknytet företag med bred erfarenhet inom entreprenadbranschen. Våra kunder är till största del kommuner, bostadsbolag och entrepenadföretag. Vi åtar oss många olika projekt stora som små. Kvalitets- och miljöarbete sätter vi som vårt främsta mål vilket resulterar i väl utförda arbeten. Som en följd av detta ser vi att våra kunder är nöjda och återkommer med uppdrag till oss.

Våra entrepenadsuppdrag består av:

  • Större kommunala VA anläggningar
  • Kommunala markanläggningar
  • Markarbeten för industri, skolor med mera.
  • Maskinentreprenadsarbeten med mera

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster.

Kontakta oss

0300 - 69 00 08

Jord & Berg i Kungsbacka AB

Box 10348
434 24  KUNGSBACKA
Org.nr. 556554-3138

Besöksadress:
Varlabergsvägen 25  -Kungsbacka

E-post:
info@jordberg.se

Fakturor i pdf skickas till:
faktura@jordberg.se