Sök
Stäng denna sökruta.

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brand

Vi som jobbar på Jord & Berg Entreprenad genomför våra anläggningsentreprenader med yrkesmässig kompetens och ett personligt ansvarstagande. Kompetens, erfarenhet och rutin hos personalen är vår största tillgång. Fortlöpande utbildning avseende genomförandet, säkerhet och miljöhänsyn säkerställer ansvarstagande i det dagliga arbetet.
Med en egen modern maskinpark och god lokalkännedom kan vi sätta fokus på leveransen, servicekvalitén och skapa hög flexibilitet för våra kunder. Vi levererar avtalad kvalitet i rätt tid. Att skydda miljön blir ett strategiskt val genom att vi vid nyinköp skaffar maskiner som uppfyller krav för steg IV eller senare. Vi jobbar aktivt med produktval genom att använda alkylat i små arbetsmaskiner och granska smörjoljor.
Välfungerande, säkra entreprenader där skador/ohälsa och föroreningar förebyggs skapas genom att:
Vi känner till och följer de lagar och krav som samhället och våra beställare ställer på oss.
Stora som små jobb planeras noga. Arbetsberedningar, egenkontroller och ronder genomförs fortlöpande.
Vi samarbetar med duktiga UE och leverantörer, det ger ett effektivt utförande.
Släckutrustning, saneringsmedel och första hjälpen utrustning finns på alla arbetsplatser.
Alla använder; varselkläder, skyddsskor och hjälm. ID06 bärs väl synligt och alla loggar in/ut.
Det är ordning och reda på våra arbetsplatser. Avfall sorteras och befintligt material återanvänds om möjligt, deponi väljs i sista hand.
Nolltolerans mot droger och alkohol gäller på våra arbetsplatser. Kränkande särbehandling accepteras inte.
Ovanstående kombinerat med yrkesstolthet och trivsel skapar arbetsglädje. Våra entreprenader utförs i en positiv anda där alla tar ansvar för egen och andras säkerhet och deltar i att utveckla och förbättra vårt genomförande.

Kungsbacka 2023-03-31

Robert Daun
VD Jord & Berg Entreprenad AB